โทรหาเรา 097-26761212
Image
BIOMAX HEXOPLEX นวัตกรรม Bioactive peptides เพื่อการเกษตรยุคไหม่ที่ปลอดภัย สะดวก ลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากการปฏิวัติการเกษตรในยุคของเกษตรเคมีในช่วง 50 ปีเศษที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเกษตรเคมีนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภค รวมไปถึงการสะสมของสารพิษสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงในดินและน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ

การค้นพบทางด้าน ไบโอแอคทีฟเปปไทด์ ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญในการสื่อสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ในต้นพืช ในการที่จะขยายแบ่งเซลล์เจริญเติบโต สร้างเซลล์ไหม่ เสริมภูมิคุ้มกันธรรมชาติ และนำส่งธาตุอาหารรวมถึงการสร้างความสมดุลและสมบูรณ์ภายในดินซึ่งเป็นระบบนิเวศ ในลักษณะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตร่วมกันระหว่างดินจุลินทรีย์ภายในดิน สัตว์หน้าดินและต้นพืช ทำให้เราได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมของ Bioactive peptides คือ Biomax Hexoplex ขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบของการเกษตรที่เหมาะสมในโลกอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อมและลูกหลานของเราในวันข้างหน้า

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

 • แก้ไขปัญหาต้นโทรม

 • ส่งเสริมความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารของพืช

 • กระตุ้นการสะสมอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกและสร้างผลผลิต

 • เสริมการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดเซลล์ของพืช

 • ทำให้ผนังเซลล์ของ พืชแข็งแรง

 • ทำให้โครงสร้างของดินฟูโปร่ง ร่วนซุย อุดมด้วยธาตุอาหารธรรมชาติ ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น

 • กระตุ้นการขยายตัวของจุลินทรีย์หน้าดิน เร่งการสร้างสารอาหารภายในดินจากอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุสะสมในดิน

 • กระตุ้นการดูดซึมอาหารทั้งทางใบและราก

 • กระตุ้นการเจริญเติบโต

 • เร่งการแตกยอด แตกใบอ่อน ทำให้ใบใหญ่ ยาว

 • เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์

 • กระตุ้นการเกิดภูมิคุ้มกันชีวภาพ ป้องกันลำต้นและใบจากแมลงและการเจริญเติบโตของเชื้อรา

 • กระตุ้นวงจรของการผลิต Bioactive peptides ธรรมชาติภายในดิน คืนพลังชีวิตให้กับดิน

 • เพิ่มจำนวนและกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์หน้าดินที่มีประโยชน์ เช่น ใส้เดือนดิน แมลงหน้าดิน ช่วยให้สมดุลย์ ลดการเกิดแมลงศัตรูพืชในดิน เช่น หนอน ด้วง มด

Icon Icon
Image

Promotion

Biomax Hexoplex สูตร 1,2 และ 3

ขนาดบรรจุ 1000 cc. ราคาเท่ากัน

1 ขวด 890 บาท

สั่งตั้งแต่ 2 ขวดขึ้นไป ขวดละ 770 บาท

Special Offers

Biomax Hexoplex สูตร 1 และ 2

ใช้ร่วมกันเพื่อกระตุ้นการแตกยอด แตกใบ ขยายราก เร่งเจริญเติบโต

ขนาดขวดละ 1 ลิตร ชุดละเพียง 1,500 บาท

Image